Minecraft EVIP


1. Pouze EVIP hráč má před nickem označení EVIP
2. Pouze EVIP hráč má možnost nastavit 5 homů
3. Pouze EVIP hráč má kit VIP + EVIP
4. Pouze EVIP hráč když je AFK nebude vyhozen automaticky ze serveru
5. Pouze EVIP hráč po napsaní /flyFly v overworldu a netheru
6. Pouze EVIP hráč má možnost mít až 8 protektů
7. Pouze EVIP hráč má rezervovaní slot na server a tak se může připojit i když je server plný
8. Pouze EVIP hráč má přístup k choptree
9. Pouze EVIP hráč má možnost použít příkaz /back (vrátít se na původní pozici při smrti/teleportu)
10. Pouze EVIP hráč může psát barevně do chatu a na cedulky
11. Pouze EVIP hráč má možnost virtuální chest/chest a crafting/workbench
12. Pouze EVIP hráč nemá cooldown na teleport
13. Pouze EVIP hráč může použít příkaz /hat, který nasadí různé itemy a blocky místo helmy