Minecraft VIP


1. Pouze VIP hráč má před nickem označení VIP
2. Pouze VIP hráč má možnost nastavit 3 homy
3. Pouze VIP hráč má kit VIP
4. Pouze VIP hráč když je AFK nebude vyhozen automaticky ze serveru
5. Pouze VIP hráč po napsaní /flyFly v overworldu
6. Pouze VIP hráč má možnost mít až 5 protektů
7. Pouze VIP hráč má rezervovaní slot na server a tak se může připojit i když je server plný
8. Pouze VIP hráč má přístup k choptree
9. Pouze VIP hráč má možnost použít příkaz /back (vrátít se na původní pozici při smrti/teleportu)
10. Pouze VIP hráč může psát barevně do chatu a na cedulky
11. Pouze VIP hráč má možnost virtuální chest/chest a crafting/workbench
12. Pouze VIP hráč může použít příkaz /hat, který nasadí různé itemy a blocky místo helmy